Chính sách quyền riêng tư

Chúng Tôi tiếp nhận thông tin khách hàng bao gồm : Họ tên, số điện thoại có thể là email với mục đích trao đổi thông tin với khách hàng nhằm đáp ứng tốt nhất về mong muốn của khách hàng khi có nhu cầu tìm kiếm căn hộ.

  • Không spam dịch vụ đến điện thoại và email khách hàng.
  • Không cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ 3.